Rapportages op basis van CBS-exports

Wilt u rapportages op basis van de verplichte CBS-rapportages? Deze CBS-rapportages kunnen we verwerken in heldere rapportages voor zowel de wethouder, de contractmanager, maar ook voor de zorgaanbieder zelf.

Zorgaanbieders zijn in de jeugdzorg verplicht om eens per half jaar een bestand aan het CBS te leveren over de geleverde jeugdzorg. Dit bestand wordt per 1 januari 2018 uitgebreid met outcome-gegevens (Cliënttevredenheid, Doelrealisatie en Uitval). Omdat gemeenten verplicht zijn zorg in te kopen op basis van resultaten is het geen verrassing dat VNG de uitkomstenset van het Nederlands Jeugdinstituut heeft overgenomen. Inmiddels verplicht het meerendeel van gemeenten hun zorgaanbieders om uitkomsten aan te leveren. Bent u hierin geïnteresseerd? Geef dat met onderstaand contactformulier aan ons door. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Voorbeeldrapportage


Bent u geïnteresseerd of heeft u een vraag? Geef dat via onderstaand contactformulier aan ons door. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.